ANDREAS SIQUELAND

Insects of the world unite!

12.06.-01.08.2021


Fotodokumentasjon


Foto: Øystein Thorvaldsen.


Utstillingstekst


«I dreamt I was a fly. I flew towards the light.» Med denne setningen åpner Andreas Siqueland utstillingen Insects of the world unite! på Oppland Kunstsenter. Naturen har tatt over rommene som en gang huset en kino og senere Bøndenes Hus. Ville vekster vokser opp langs lerretene som dekker veggene lagvis fra gulv til tak. Vi er inne i maleriets habitat; en tett skog av form og farge. Andreas Siqueland har de senere årene arbeidet mye med maleriske, rommelige installasjoner hvor menneskets relasjon til naturen er det sentrale motivet. Man omsluttes. Det er en fysisk opplevelse. Maleriene er ikke lenger bare frittstående objekter, de er romlige vesner, som oss selv.


Andreas Siqueland (f. 1973) bor og arbeider på Hadeland. Han har sin utdannelse fra Haute École d’Art et de Design i Génève og Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. I 2013 var han ferdig som stipendiat ved Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo. I tillegg til egen praksis samarbeider han med Anders Kjellesvik i kunstnerduoen aiPotu. Han har hatt separatutstillinger på blant annet Galleri LNM, Kunstnerforbundet, Galleri F15 (Moss), Regina Rex (New York), Trøndelag Senter for Samtidskunst, Kunstnernes Hus og Henie Onstad Kunstsenter. Han har vært med i gruppeutstillinger på The Logan Center for the Arts (Chicago), Momentum Biennalen, The Banff Center for the Arts, i8 (Reykjavik), Sydneybiennalen.


Utstillingen har blitt realisert med tilskudd fra Regionale prosjektmidler for visuell kunst, Kunstsentrene i Norge. Siqueland har Statens 10-årige arbeidsstipend samt arbeidsstipend fra Lindbäck Langaards stiftelse.


Nettside: andreassiqueland.com

Nettside: aipotu.org


CV