Oppland Kunstsenter


EIRIK BRANDAL

Elektroniske skulpturer

21.01-05.03.2023


Fotodokumentasjon


Foto: Øystein Thorvaldsen.


Utstillingstekst


Eirik Brandal (Stavanger, 1991), utdannet som komponist ved Koninklijk Conservatorium i Haag, jobber i krysningspunktet mellom skulptur, lyd og lys. Han bruker i hovedsak elektroniske komponenter, plexiglass, jernvarer og 3D-printede objekter som materiell basis i sitt arbeid. Verkene legger spesiell vekt på elektronikkens iboende visuelle karakter, og er konstruert på en måte som tar kretsens funksjon som utgangspunkt.


Konseptuelt dreier verkene seg ofte om kommunikasjon mellom ulike deler i et nettverk eller økosystem. Sonifikasjon og visualisering av signaler som blir sendt mellom modulene i en elektronisk krets kan for eksempel være utgangspunktet for en egen komposisjon, og samtidig gi publikum en innsikt i de underliggende prosessene i verket. Enkelte verk tar også i bruk selvfornyende melodiske eller rytmiske sekvenser, men i begge tilfeller er det overordnede målet at det skal være en form for generativitet, hvor verket selv er ansvarlig for å drive musikken framover uten menneskelig innblanding.


Nettside: eirikbrandal.com


CV