KURT JOHANNESSEN

Det kompakte og det gjennomskinlege

06.02.-14.03.2021


Fotodokumentasjon


Foto: Øystein Thorvaldsen.


Utstillingstekst


Performancekunstner, poet og bokkunstner Kurt Johannessen (1960) viser de seks første bøkene i den nye billedbokserien The Transparent Series sammen med et utvalg av sine kunstbøker, en billedserie og skulpturelle arbeider. Innen det norske kunstbokfeltet er Kurt Johannessen en pioner med over 100 utgivelser på eget forlag (Zeth). Bøkene er tett sammenvevd med hans praksis som performancekunstner. Siden 2013 har flere publikasjoner (Om-noko) vært utgangspunkt for en rekke performanceforedrag. Tematisk ligger arbeidene hans i kryssingspunktet mellom filosofi, bildekunst, poesi og vitenskap. Johannessen har gjennom flere tiår bidratt til å definere både norsk performancekunst og det norske kunstbokfeltet gjennom sitt eksperimentelle og vidtfavnende kunstnerskap. Hans utstillingspraksis omfatter blant annet Bergen Kunstmuseum (KODE), Kunstnernes Hus og Kunstnerforbundet.


Nettside: zeth.noCVÅpningstale ved Vilde Andrea Brun


Kurt Johannessen viser utstillingen Det kompakte og det gjennomskinlege, har laget mer enn 100 kunstbøker på forlaget Zeth, og er en pioner innen kunstbokgeneren her i landet. Hvor mange performance han kan skilte med er nok enda mange flere, jeg har ikke tall. Kurt Johannessen er en kunstner som gjennomstrømmes av idéer; ord, bilder og handlinger, som han transformerer til kunstneriske uttrykk på en uovertruffen måte. Arbeidene hans uttrykker eksistensielle menneskelige erfaringer som det å puste, lytte, se, lengte.  Kunstnerkskapet hans er en rik blanding av filosofi, vitenskap, humor og menneskelig varme, og kloke tanker. Han har inspirert mange generasjoner med kunstnere, også meg selv, som har opplevd hans undervisning. Oppland Kunstsenter er i ferd med å etablere en kunstbokhandel i våre lokaler, og kommer til å vise mange kunstnere som lager bøker som en del av sin kunstneriske praksis i tiden fremover. Kurt Johannessen sin utstilling er derfor med å  markere en ny æra her i Kirkegata 68, der Kunstbokmessen B*stard får en tvilling i kunstbokhandelen B*stard, som begge løfter frem kunstboken som kunstnerisk ytring.

Avslutningsvis er det viktig å takke alle som har bidratt til at disse utstillingene er mulig å vise frem, det å synliggjøre hvor mange som er involvert i dette, er i seg selv en måte å argumentere for viktigheten av et levende kunstfelt; Takk til Heidi Bjørgan, Trine Hovden og Kurt Johannessen for det store kunstneriske arbeidet som ligger bak utstillingene. Vi som jobber i feltet, vet at det vi ser er toppen av isfjellet. Det ligger måneder og år med arbeid bak enhver utstilling, selve den kunstneriske prosessen ligger under overflaten som en stor usynlig kraftanstrengelse. Takk til Billedkunstnerne i Oppland og Kunsthåndverkerne i Innlandet som sitter i kunstsenterets styre og kunstfaglige utvalg. Takk til Innlandet fylkeskommune, Kulturrådet og Lillehammer kommune for finansieringen av kunstsenterets drift og prosjekter. Takk til alle som jobber her på Oppland Kunstsenter; først og fremst Siri Leira, prosjektkoordinator og tekniker. Takk til Randi, Marit, Rannveig, Lars Kristian, Linda og Syver som sitter utstillingsvakter eller har vært med å male lokalene. Takk til Justine som vasker for oss. Takk til kunstfotograf Øystein Thorvaldsen som dokumenterer alle våre utstillinger. Og takk til dere, publikum, som vi gjør alt dette for! Jeg håper vi får besøk her på Oppland Kunstsenter i dagene og ukene fremover, slik at dere kan oppleve Kurt sine bøker, ord og bilder. Og Heidi og Trine sine keramiske arbeider.


Da er utstillingene åpne for publikum, og det gjenstår kun å ønske velkommen!