Oppland Kunstsenter


PATRICK HUSE

Subtle Inquiry; 2nd part

04.07.-16.08.2020


Fotodokumentasjon


Foto: Øystein Thorvaldsen.


Utstillingstekst


Patrick Huse viser 21 nye tegninger i sin separatutstilling ved Oppland Kunstsenter. Utstillingen inngår i en rekke utstillinger og arrangementer som markerer Huses 50-årsjubileum som kunstner i 2020. Utstillingen har landskap som omdreiningspunkt med ulik tilnærming og forståelse. Med sin umiskjennelige og originale strek fordeler han bildets flate i ulike organisk mønstre som knapt kan sees med det blott øye, og hvor ingen form er helt identisk med den andre. Streken danner en levende overflate, gravert av noe som forekommer som en uendelighet av ornamentiske tegn. Som overflaten på et vann når det regner, skyggeflekker og krusninger, små hår som krøller seg dunlett på kroppen til et abstrakt vesen. Denne metoden samsvarer med naturens egne bevegelser, som aldri kommer tilbake til det samme punktet.


Tegning har historisk sett vært selve fundamentet for all kunstnerisk virksomhet. Tegnearbeidet fungerte tradisjonelt som et ledd i en prosess mot et fullstendig kunstverk, f.eks. i form av maleri eller skulptur. Den har vært synonymt med skisse eller studie. I dag har tegning fått status som selvstendig uttrykksform på like linje med maleri og skulptur. Huse har arbeidet med tegning som selvstendig media helt siden slutten av 60-tallet.


I den siste 20 årsperioden har Huse i hovedsak arbeidet med større museumsutstillinger i Canada, USA, Norge, Sverige, Finland, Island, Grønland og Russland. Patrick Huse er representert i samlingene til Nasjonalmuseet, Lillehammer Kunstmuseum, Rogaland Kunstmuseum, Henie Onstad Kunstsenter, Hafnarborg Kunstmuseum, Island, Reykjavik Art Museum, Island; Pori Art Museum, Finland; Rovaniemi Kunstmuseum, Finland; Ammassalik/Tasilaq Museum, Grønland og en rekke private samlinger.


Patrick Huse i samtale med kunsthistoriker Svein Olav HoffCV
© Oppland Kunstsenter 2020