Oppland Kunstsenter


SARA RÖNNBÄCK & DANIEL SLÅTTNES

Samtale mellom kropper 9.1

04.07.-16.08.2020


Fotodokumentasjon


Foto: Øystein Thorvaldsen.


Utstillingstekst


Daniel Slåttnes og Sara Rönnbäck har i en årrekke samarbeidet med utgangspunkt i en felles interesse for materialenes rolle i kunstproduksjon. Deres arbeider springer ut fra tanken om at materialet også har en vilje, og at gjennom samarbeidet gis materialet mulighet til å uttrykke seg. De oppfatter det kunstneriske arbeidet som en gjensidig prosess der de former materialene, og der materialene former dem. I prosjektet har de hatt samtaler med fagfolk innen naturvitenskap og humaniora om tematikken, blant annet med sjamaner, antropologer og biologer. Kunstnerne retter oppmerksomheten mot hvordan vi identifiserer oss selv i relasjon til våre omgivelser; er det mulig å identifisere seg på tvers av arter? Er vi som kunstnere bare subjektive skapere eller er vi like mye objekt som formes av vår omgivelse?


Sara Rönnbäck er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo. Hennes utstillingspraksis omfatter blant annet utstillinger ved Noplace (Oslo), Museum of Nonconformist Art (St. Petersburg, Russland), Visningsrommet USF (Bergen), Rackstadmuseet (Arvika, Sverige) og Galerie im Körnerpark (Berlin, Tyskland). Nettside: sararonnback.com


Daniel Slåttnes er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo. Hans utstillingspraksis omfatter blant annet Meta.Morf X – Biennale for kunst og teknologi (Trondheim), Kurant (Tromsø), Corporum (Danmark), Plattform 1-12 (Slovakia) og Galleri BOA (Oslo). Nettside: slaattnes.com
Utstillingen har mottatt tilskudd fra Regionale prosjektmidler for visuell kunst, Kunstsentrene i Norge.


CV

© Oppland Kunstsenter 2020