Oppland Kunstsenter


WENDIMAGEGN BELETE

Separatutstilling

05.09.-18.10.2020


Fotodokumentasjon


Foto: Øystein Thorvaldsen.


Utstillingstekst


Wendimagegn Belete vever fragmenter av Etiopias kulturelle fortid og samtid i energiske, sanselige, meningsmettede og detaljrike bilder. Med ulike visuelle uttrykk som overlapper hverandre utforsker han hvordan nedarvede minner overført gjennom generasjoner gjennomsyrer vår egen tid. Til utstillingen ved Oppland Kunstsenter vises en ny dynamisk serie malerier der ulike kunstneriske teknikker, historisk materiale, personlige og kollektive erfaringer forenes i en rytmisk puls. Arbeidene balanserer mellom fremstillingen av spesifikke motiver og å trekke betrakteren inn i det ukjente og abstrakte.


Hverken utstillingen eller enkeltarbeidene har titler. Det store veggfotoet ved inngangen til utstillingen portretterer en av motstandskvinnene som i 1935 kjempet mot Italias okkupasjon av Etiopia. Bildet kan sees som en form for tittel for utstillingen som helhet.


Wendimagegns praksis sirkler rundt Etiopisk narrativitet, identitet og historie. Han begynner sine arbeidsprosesser med innhenting av kildemateriale som arkivfotografier fra aviser og artikler, brev ,opptak av samtaler og et spekter av ulike tekstiler – mer spesifikt Etiopiske seremonielle plagg – som han finner både symbolsk og estetisk interessante i forhold til kontinuiteten deres tilstedeværelse utgjør  i vår tid. Fragmenter av det innsamlede materialet settes sammen til et rikt og komplekst landskap som sammensmeltes med kunstnerens egne personlige minner og perspektiver. Selv om materialenes opphav varierer, er de fleste knyttet til Etiopisk  historie.


Hvert verk er tungt ladet med overnevnte kildematerialer, samt bruddstykker av formelementer,  skriftspråk, mønstre og drømmeaktige abstrakte linjer som skaper en polyfoni – et mangestemt mylder av mulige narrative lesninger. Denne åpenheten gir arbeidene et preg av livsbejaende overskudd.


Kunstnerskapet særpreges av kunstnerens ukonvensjonelle tidsforståelse; han skiller ikke mellom fortid, nåtid og fremtid, men portretterer en kollektiv, psykisk tilstedeværelse. Arbeidene hans er et konsentrat av menneskelige erfaringer, som gir mening og inspirasjon til vår forståelse av historie og kultur både som individer og som samfunn.


Wendimagegn Belete (f.1986, Ethiopia) har en Mastergrad fra Tromsø Academy of Contemporary Art, og en BFA fra ASFAD, Addis Abeba University, Ethiopia.  Han har en omfattende internasjonal praksis  med både separat- og gruppeutstillinger. De kommende årene har han utstillingsavtaler både med Nasjonalmuseet i Etiopia (Addis abeba), LNM (Oslo), Kristin Hellegjerde Gallery Berlin, og han deltar på åpningen av Nasjonalmuseet i 2021. Samme år er han nominert til den internasjonale prisen «Future Generation Art Prize».


Nettside: wendimagegnbelete.com
Utstillingen har mottatt tilskudd fra Kunstsentrene i Norge/Regionale prosjektmidler for visuell kunst.


CV
© Oppland Kunstsenter 2020